Posts in category Presentation

Presentation หรือ การพรีเซนท์ ถือเป็นอีกหนึ่งในการสื่อสารทางธุรกิจที่สำคัญ โดยหลักแล้วจะนำมาใช้เพื่อการสื่อสารให้กับคนหมู่มาก เพื่อให้เข้าใจในเป้าหมาย หรือ กระบวนการต่างๆในทิศทางเดียวกัน การพรีเซนท์ที่สำคัญคือการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าฟัง ดังนั้นจะต้อง เลือกวิธี และ การเตรียมตัวที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (บางครั้งเรียกว่า Keynotes)


CommunicationPresentation

Presentation tips ตอนที่ 1 การเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อความพร้อมในการพรีเซนท์

การพรีเซนท์ คืองานสำคัญที่ขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบัน และ มีผลอย่างมากในการดำเนินกิจการขององค์กร เพราะการพรีเซนท์นั้น ถือเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันขององค์กร ลูกค้า พาร์ทเนอร์ต่างๆ เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น

แต่การพรีเซนท์นั้น มีข้อที่ยากอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารให้เข้าใจ การทำให้การพรีเซนท์นั้นน่าสนใจ ไม่ทำให้น่าเบื่อ หรือ การตื่นเต้นระหว่างก่อน หรือ ระหว่างการพรีเซนท์

Read more 0 Comments
CommunicationPresentation

Presentation หรือ Communication Skill, Skill ที่ขาดไม่ได้ในธุรกิจ

ความสำคัญของ Presentation หรือ Communication Skill

หลายคน คงเคยคิดว่า หรือ เคยเจอว่า คนหนึ่งทำงานแทบตาย ทำงานหนักมากๆ แต่ไหง คนที่ดูไม่ทำงานอะไรเลย หรือ ทำงานบ้างแต่เก่ง พรีเซนท์ มักจะก้าวหน้าไปได้ไกลกว่าชาวบ้านเสมอ

อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ครับ ถ้ามองในมุมมองด้านการตลาด ก็แปลว่า ส่วนที่เขามี เขามีส่วน Communication ที่เหนือกว่าคนที่ทำงานหนัก

Communication นี่สำคัญนะครับ เพราะเป็นส่วนที่สร้าง ให้คนเขารู้ว่า เรามีอะไร เราทำอะไรได้ และ มีคุณค่าอะไรกับเขาบ้าง

Read more 0 Comments