Browsing the "Twitter Marketing" Category

Twitter Marketing คือ การทำการตลาดผ่านสื่อ Twitter ที่ใช้ความสามารถหลักๆในการกระจายอย่างรวดเร็วและง่ายดายของ Twitter

Infographic ดีๆที่บอกคุณว่า ทำไมช่วงเวลาจึงสำคัญกับการโพสบน Social Network

November 7th, 2011 | by Jexep

สรุปข้อมูลจาก 2 แสนห้าหมื่นโพส และ 5 ล้านคลิกออกมาเป็น infographic ที่บอกถึงความสำคัญของช่วงเวลาในการโพสใน Social Network โดยแบ่งการโพสเป็นแบรนด์แบบ B2B (Business to Business หรือ ธุรกิจที่ขายไปยังบริษัทธุรกิจด้วยกัน) และ B2C (Business to Consumers หรือ ธุรกิจที่ขายไปยังผู้บริโภค)


Charity Swear Box: กลยุทธ์ไอเดียสร้างเรื่องดีๆจากคำพูดแย่ๆ

September 30th, 2011 | by Jexep

Charity Swear Box, Campaign บริจาคเงินที่จะเข้าไปดูใน Twitter ของคุณและให้ข้อมูลออกมาว่า คุณพูดคำแย่ๆ ใน Twitter เยอะแค่ไหน และเปลี่ยนเป็นเงินให้คุณบริจาค


วิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ (Demographics) Facebook vs. Twitter, 2 ผู้ยิ่งใหญ่บนโลก Social

January 18th, 2011 | by Jexep

ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Facebook และ Twitter คือ 2 ผู้ยิ่งใหญ่ และ ดาวรุ่งพุ่งแรง ในโลก Social Networking ซึ่งจำนวนผู้ใช้สองรายนี้ ในสิ้นปี 2010 มีรวมกันมากกว่า 600 ล้านคนเข้าให้แล้ว (ผู้เขียน:Back to Top ↑