Browsing the "CRM" Category

Customer Relationship Management (CRM) คือ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หมายถึง การทำให้ลูกค้าภักดีและรักเรา (Customer Loyalty) ให้มากที่สุด และ อยู่กับ Brand ของเราให้นานที่สุด CRM มีเหตุผลมาจากสถิติสำคัญ 2 อย่างคือ การหาลูกค้าใหม่ใช้ต้นทุนมากกว่าการรักษาลูกค้าไว้ 5 เท่า และ ลูกค้า 20% จะทำยอดขายให้เรากว่า 80% (กฎ 80/20)

AIS Flagship Store ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการบริการกับ AIS

December 18th, 2012 | by Jexep

"ท้ายที่สุดแล้ว โครงข่ายมือถือจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องเทคโนโลยี แต่สิ่งทีี่จะแตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างชัดเจนที่สุดคือเรื่อง บริการ สิทธิพิเศษ และ คุณภาพบุคคล" ดังนั้น AIS จึงทำการเปิด AIS Flagship Store มาเพื่อให้บริการกับผู้ใช้ AIS ภายใต้ concept ที่ว่า Your Extraordinary Life หรือ ชีวิตที่ไม่ธรรมดาของคุณBack to Top ↑