‘The Drunk Valet’ แคมเปนจ์การตลาด ต่อต้านการเมาแล้วขับที่ง่ายๆ แต่ได้ใจ

ทุกๆท่านคงเคยเห็น Marketing Campaign (แคมเปนจ์การตลาด) เมาแล้วขับมากมายที่ออกมาบอก เล่าเรื่องราว หรือ พูดถึงข้อเสียของการเมาแล้วขับ มากมาย

แต่ส่วนใหญ่ที่เห็น มักจะถูกถ่ายทอดออกมาทาง หนังโฆษณา (TVC) สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Ads) หรือ สื่อวิทยุ (Radio Spot)

และการรณรงค์นี้ก็มีอยู่ทั่วโลก ที่ Brazil เองก็เช่นกัน แต่วิธีของเขา ใช้วิธีง่ายๆ แต่เข้าถึง และสร้างประสบการณ์ให้จดจำได้ดีมากๆ ที่ชื่อว่า  “The Drunk Valet”
Continue reading ‘The Drunk Valet’ แคมเปนจ์การตลาด ต่อต้านการเมาแล้วขับที่ง่ายๆ แต่ได้ใจ

Sharing is Caring :