Browsing the "Packaging" Category

รหัสใต้ฝาไม่ต้อง! Nestle’ จะไปหาผู้โชคดีในทันทีที่ฉีกซอง: ‘We Will Find You’

October 1st, 2012 | by Jexep

เคสนี้ ไม่ต้องมี SMS ไม่ต้องส่งไปรษณีย์ แต่ผู้แจกคือ Nestle ในอังกฤษ จะวิ่งไปแจกรางวัล 10,000 ปอนด์ (ประมาณ 500,000 บาท) ให้คุณถึงที่!Back to Top ↑