Skittles -Newlyweds

[สั้นๆ] Skittles “Newlyweds”: โฆษณาทะลึ่งๆ แต่ได้ Brand Message

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า Ads ตัวนี้ไม่ใช่ Official Ads จาก Brand Skittles ที่เป็นลูกอมหลายๆสี และจะเน้น Message เกี่ยวกับ ความสนุกสนานและหลากสีผ่านความเป็น Rainbow หรือ รุ้ง

Viral Video Content นี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่ใช้นามกลุ่มว่า Cousins ผู้ดูเหมือนจะชอบทำ Ads Unofficial ให้คนอื่นเพื่อสร้างชื่อ

Skittles -Newlyweds

ง่ายๆ ทะลึ่งๆ แต่ได้ยอดคนดูไปแล้ว 1.3 ล้านภายในอาทิตย์กว่าๆ และได้เจ้าของก็ได้ Brand Message ไปด้วย (แต่ไม่รู้เค้าจะชอบรึเปล่า เพราะติดเรทเหลือเกิน -_-“)

Sharing is Caring :

Published by

Surasak

สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล / Surasak Lhueng-u-sakul (Jexep) นักกลยุทธการตลาด การตลาดดิจิตอล และ การตลาดออนไลน์ (Strategic Planner, Digital Marketing, Online Marketing) นักพูด / กรรมการ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย / นักกลยุทธการตลาดผู้ชนะเลิศรายการ เกมกลยุทธ์ ปีที่ 2 (รายการ Reality การตลาด บน Modern 9 TV)

เพิ่มเพื่อน