Tag Archives: B2B

Infographic ดีๆที่บอกคุณว่า ทำไมช่วงเวลาจึงสำคัญกับการโพสบน Social Network

สำหรับนักการตลาด จังหวะเและเวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก รวมไปถึงการโพสข้อมูลบน Social Network เพราะคนเองก็มีเวลาในการดูหรือเข้าถึงที่ต่างกันออกไป (ซึ่งการรูปแบบโพสที่ดีบน Facebook ได้มีการอธิบายไว้ ที่นี่)

Argyle Social ผู้ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถิติบน Social Network ได้ทำการสรุปจากข้อมูล กว่า 2 แสน ห้าหมื่นโพส และ 5 ล้านคลิกออกมาเป็น infographic ที่บอกถึงความสำคัญของช่วงเวลาในการโพส

โดยแบ่งการโพสตามแบรนด์แบบ B2B (Business to Business หรือ ธุรกิจที่ขายไปยังบริษัทธุรกิจด้วยกัน) และ B2C (Business to Consumers หรือ ธุรกิจที่ขายไปยังผู้บริโภค)

ซึ่งสรุปข้อมูลสำคัญๆที่น่าจะมีประโยชน์ได้ดังนี้ครับ
Continue reading

Sharing is Caring :