Browsing the "Foot-in-the-door" Tag

ปรัชญาตอนมีเวลานั่งมอง (2): เทคนิคทางจิตวิทยา แถวสถานีรถไฟฟ้า

December 24th, 2013 | by Jexep

เทคนิคทางจิตวิทยาแถวๆ สถานีรถไฟฟ้า ที่ขอให้คุณแค่ตอบรับคำของ่ายๆ ก็สามารถทำให้คุณตอบรับคำขออื่นๆ ที่ใหญ่กว่านั้นได้Back to Top ↑