Tag Archives: Lays

Lays Machine Ambient Marketing

หยอดอะไรแล้วได้เลย์? กับ ตู้กดเลย์ : Lay’s machine

ทุกท่านคงเคยเห็น ตู้กดน้ำ หรือ ตู้ขายสินค้าโดยการใช้เหรียญ หรือ จ่ายเงินผ่านมือถือมาแล้ว

แต่เครื่องนี้ไม่เอาเหรียญของคุณครับ

แต่เอานี่ครับ

Lay machine Potato Token

มันฝรั่งมาหยอดแทน
Continue reading

Sharing is Caring :