Tag Archives: Policy

สร้าง Google + Page

ข้อควรรู้ก่อนทำการตลาดบน Google+ Pages (Contest and Promotion Policies)

หลังจากที่ได้มีการแนะนำการใช้งานและสร้าง Google+ Pages ไปแล้วนะครับ นักการตลาดหลายคนคงเริ่มอยากจะใช้ Google+ Page ในการทำการตลาดประเภทต่างๆ เพื่อสร้างฐานลูกค้าใน Google+ นะครับ
แต่ช้าก่อน
สำหรับนักการตลาด ควรต้องกลับมาอ่านส่วนสำคัญตรงนี้ของ Google+ ซึ่งเป็น Policy ในการทำการตลาด หรือ กิจกรรมบน Page ของ Google+ ครับ (Contest and Promotion Policies)

Continue reading

Sharing is Caring :