Tag Archives: Social Commerce

Groupon Now

Groupon Now บริการตอบคำถาม “กินอะไรดี” หรือ “ทำอะไรดี”

ผมเชื่อว่า หลายคน คงเคยมี คำถามสำคัญง่ายๆ ที่ถามจนติดเป็นนิสัย 2 คำถามสำคัญคือ “กินอะไรดี” กับ “ทำอะไรดี”

“Groupon” เองก็มองว่าคำถามนี้สำคัญเหมือนกันครับ เลยออกบริการใหม่ที่เรียกว่า “Groupon Now”

Continue reading

Sharing is Caring :